Nagroda im. Brukalskich

Stowarzyszenie Żoliborzan uważa, że Żoliborz zasługuje na najlepszą architekturę. Dlatego stworzyliśmy Nagrodę im. Barbary i Stanisława Brukalskich dla najlepszej inwestycji budowlanej Żoliborza. Laureata nagrody spośród zgłoszonych kandydatów wybierze Jury, do którego zaprosiliśmy wybitnych znawców architektury i Żoliborza. Są to arch. Maria Brukalska, prof. Marta Leśniakowska, prof. Elżbieta Mazur, arch. Andrzej Bulanda oraz Tomasz Pawłowski.
  
Nagroda ma być honorowym wyróżnieniem dla inwestora (spółdzielni, wspólnoty, dewelopera, inwestora indywidualnego) i promocją najlepszej inwestycji budowlanej (remontu, przebudowy istniejącego budynku lub budowy nowego) zrealizowanej na Żoliborzu z poszanowaniem klimatu i charakteru tej szczególnej dzielnicy. Naszym celem jest wskazanie dobrych przykładów i praktyk, zachęcenie inwestorów planujących remont czy budowę do uwzględnienia w swoich projektach specyfiki Żoliborza, a także uwrażliwienie mieszkańców na piękno otaczającej ich architektury.

Celem nagrody jest także uhonorowanie Barbary i Stanisława Brukalskich, którzy odcisnęli wyraźne piętno architektoniczne na naszej dzielnicy. 

Szczegóły na stronie NagrodaBrukalskich.pl.