O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Żoliborzan działa na rzecz rozwoju Żoliborza, poprawy warunków życia jego mieszkańców, ochrony wartości zabytkowych i przyrodniczych Żoliborza oraz utrwalenia patriotycznych i społecznych tradycji naszej dzielnicy.

Stowarzyszenie Żoliborzan jest organizacją społeczną, apolityczną, nawiązującą do aktywności przedwojennego Stowarzyszenia Żoliborzan, działającego latach (1927)1933-1939.

Działania Stowarzyszenia:

1. Inicjatywy i interwencje w aktualnych sprawach Żoliborza.
Stowarzyszenie interesuje się wszystkimi aktualnymi problemami Żoliborza, a wiec stanem bezpieczeństwa, komunikacji, utrzymaniem dróg i zieleni, funkcjonowaniem urzędów, szkół itp. Stowarzyszenie przygotowuje w tych sprawach propozycje i wnioski do odpowiednich władz i instytucji.

2. Propozycje, postulaty i opinie dotyczące przyszłości i rozwoju Żoliborza
Plany zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów sieci komunikacyjnej i zieleni, plany rozwojowe dotyczące oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu, opieki społecznej itp. - w tych sprawach Stowarzyszenie przedstawia własne postulaty i opiniuje propozycje Urzędu Miasta i Dzielnicy. 

3. Działalność w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego
Stowarzyszenie organizuje spotkania, akcje społeczne i inne imprezy dla mieszkańców dzielnicy oraz wspiera działania społeczne i kulturalne organizowane przez inne instytucje.

4. Utrwalanie historii Żoliborza
Stowarzyszenie organizuje i popiera działania mające na celu utrwalenie historii Żoliborza: opracowania o historii Żoliborza, opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz obiektami historycznymi. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o przedwojennych założeniach urbanistycznych i społecznych dzielnicy. Stowarzyszenie dąży do utworzenia archiwum historycznego Żoliborza. 

Zarząd Stowarzyszenia:

Michał Rapacki - Prezes
Maria Brukalska - Wiceprezes
Katarzyna Świątkiewicz - Skarbnik
Wiktor Zając - Sekretarz
Igor Bąkowski


Kontakt:
tel. 606 737 001

adres do korespondencji:
Bąkowski Kancelaria Radcowska
ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4
01-541 Warszawa

Konto bankowe nr 68 1090 1030 0000 0001 0039 7664
NIP 525-22-60-772
KRS 0000102333
REGON 015 162 550