13 grudnia 2015

List otwarty w sprawie mostu Krasińskiego

10 grudnia w trakcie sesji Rady Warszawy członkini zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan Jolanta Zjawińska złożyła na ręce pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz list otwarty podpisany przez środowiska twórcze i społeczne w sprawie odsunięcia w czasie inwestycji budowy Mostu i Trasy Krasińskiego:

"Warszawa, 9 grudnia 2015 roku

Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent m. st. Warszawy

My, mieszkańcy Żoliborza, prosimy Panią Prezydent o rezygnację z aktualnego projektu inwestycji pn. „Budowa Trasy Mostu Krasińskiego”. Ponadto apelujemy o odsunięcie w czasie tej inwestycji.
Rozumiemy potrzebę budowy nowego mostu, jednak uważamy, że w obecnej perspektywie (2014-2018) to zadanie nie jest najważniejsze dla rozwoju miasta.
W Warszawie planowane są inwestycje komunikacyjne zdecydowanie istotniejsze dla systemu transportowego miasta – przede wszystkim dokończenie II linii metra oraz obwodnicy śródmiejskiej (wraz z odcinkiem Radzymińska - Rondo Żaba), a także obwodnicy miejskiej i ekspresowej.
Naszym zdaniem budowę Trasy Mostu Krasińskiego należy rozważyć dopiero po realizacji wspomnianych wyżej, ważniejszych dla miasta inwestycji oraz po uprzednim przeanalizowaniu zasadności budowy kolejnej przeprawy mostowej w północnej części Warszawy."

Sygnatariusze w porządku alfabetycznym:
Brukalska Maria
Cierniak-Morgenstern Krystyna
Dobromirska-Passent Marta
Grospierre Nicolas
Idziak Sławomir
Jopek Anna Maria
Karpiński Maciej
Kowalska Katarzyna
Kudlicka Boris
Kuron Danuta
Miecugow Grzegorz
Miklaszewska Agata
Passent Daniel
Piesiewicz Krzysztof
Piwowarski Radosław
Popławska Magdalena
Tyszka Marcin
Wende Jakub
Wieteszka Andrzej
Wojcik Magdalena
Wróblewska-Blikle Małgorzata
Zjawinska Jolanta

11 grudnia 2015

Nowy numer "Naszego Żoliborza"!

Ukazał się nowy numer „Naszego Żoliborza” – pisma Stowarzyszenia Żoliborzan.

W 18. numerze naszej gazety piszemy:
- o moście Krasińskiego: stanowisko Stowarzyszenia Żoliborzan, propozycje rozwiązania konfliktu wokół tej inwestycji, opinia konserwatora zabytków;
- o historii Społecznego Domu Kultury;
- o szkole na Felińskiego - wspomnienia absolwenta z rocznika 1956;
- o osiedlu Zatrasie - historia osiedla i opowieść o skutecznej walce z reklamami.

"Nasz Żoliborz" jest jak zawsze darmowy, edycję papierową można znaleźć w bibliotekach, sklepach, restauracjach i tym podobnych miejscach (oraz w Urzędzie Dzielnicy), a edycję elektroniczną - na naszej stronie internetowej (http://www.zoliborzanie.org/p/nasz-zoliborz-nr-18.html). 

Życzymy miłej lektury!


2 grudnia 2015

Trasa Krasińskiego okiem konserwatora zabytków

Wartość osiągnięć w dziedzinie architektury oraz zrealizowanych założeń urbanistycznych zawsze podlega ocenie z perspektywy czasu, który je weryfikuje. Zrealizowana w latach 20-lecia międzywojennego koncepcja przestrzenna miasta-ogrodu na Żoliborzu została uznana za dobro kultury narodowej potwierdzone wpisami do rejestru zabytków:
 1. Żoliborz Oficerski, nr wpisu 812 z 20 marca 1973 roku.
 2. Obszar całego Żoliborza Historycznego – strefa ochrony konserwatorskiej (układ ulic i zabudowa), nr wpisu 994 z 30 września 1980 roku.
 3. WSM „Żoliborz Centralny” – zespół architektoniczno-budowlany wraz z zielenią, nr wpisu 1502 z 15 lipca 1992 roku. 
 4. Kolonia Urzędnicza – układ urbanistyczny i zespół budowlany z zielenią, nr wpisu 1576 z 22 kwietnia 1994 roku.
 5. Kolonia Dziennikarska – zespół architektoniczno-budowlany wraz z zielenią, nr wpisu 1577 z 22 kwietnia 1994 roku.

Charakterystyczne elementy kompozycji tych układów przestrzennych będące przedmiotami wpisów:
 1. Rozplanowanie ulic i placów.
 2. Proporcje terenów zieleni (ok. 60%) do terenów zabudowanych (ok. 40%), co tworzy klimat miasta-ogrodu.
 3. Skala gabarytów architektury i wzajemnych proporcji przestrzennych.
 4. Zieleń jako element krajobrazu otaczającego architekturę: parki, skwery, dziedzińce międzyblokowe oraz zielone ogrody na dachach budynków.
 5. Ciągi ulic i trasy komunikacyjne lokowane w pasach zielni, z aleją Wojska Polskiego (80 metrów szerokości) i ulicą Krasińskiego (45 metrów szerokości).
 6. Towarzysząca zabudowie mieszkaniowej bardzo szeroka oferta zaspokajania potrzeb socjalnych oraz kulturalno-edukacyjnych, tworząca ogromny program infrastruktury funkcjonalnej nieosiągalny do chwili obecnej w nowych realizacjach osiedli mieszkaniowych w Polsce.
 7. Na terenie założenia urbanistycznego Żoliborza zrealizowano wiele dzieł architektury modernizmu polskiego, zespołów mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej projektowanych przez najwybitniejszych architektów: Antoniego Jawornickiego, Rudolfa Świerczyńskiego, Tadeusza Tołwińskiego, Kazimierza Tołłoczkę, Józefa Szanajcę, Bohdana Lacherta, Barbarę i Stanisława Brukalskich, Romualda Gutta, Bohdana Pniewskiego, Brunona Zborowskiego, Jana Koszczyc-Witkiewicza. 

Do najważniejszych osiągnięć przedwojennej architektury Żoliborza należą między innymi:
 1. Pierwsze dzieło architektury modernistycznej w Polsce: willa Brukalskich przy ulicy Niegolewskiego 8, zrealizowana w 1927 roku, nagrodzona Złotym Medalem na Światowej Wystawie w Paryżu w 1937 roku.
 2. Szklany Dom przy ul. Mickiewicza 34/36, zaprojektowany przez Juliusza Żórawskiego według 5 zasad awangardowej, nowoczesnej architektury Le Corbusiera (konstrukcja oparta na słupach, wolny plan, płaski dach, wolna elewacja, okna pasmowe wzdłuż całej elewacji).
 3. Zabudowa Żoliborza Oficerskiego i Koloni Dziennikarskiej o wybitnych walorach kompozycji przestrzennej i architektury.
 4. Zabudowa dziewięciu kolonii mieszkaniowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, między innymi III i IV kolonii przy ul. Krasińskiego 16 i 18. 
 5. Zabudowa Żoliborza Urzędniczego projektowana przez wybitnych architektów modernizmu polskiego: Romualda Gutta, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę, Barbarę i Stanisława Brukalskich, Bohdana Pniewskiego.

Kompozycja przestrzenna Żoliborza jest w swojej koncepcji równoważna z najlepszymi europejskimi osiągnięciami urbanistyki początku XX wieku, zrealizowanymi w Anglii, Holandii i Austrii, podlegających obecnie ścisłej ochronie konserwatorskiej. Mamy więc i my obowiązek moralny i prawny ochrony tych unikalnych, niezwykle cennych wartości przestrzeni Żoliborza Historycznego tworzących charakterystyczny klimat tej dzielnicy Warszawy. 

W tej sytuacji jest oczywiste, że każda nowa ingerencja przestrzenna w ten zabytkowy układ musi się wpisać w istniejącą kompozycję, nie naruszając jej charakteru. 

Żoliborz Historyczny, jak każdy układ urbanistyczny, podlega stałej rewaloryzacji dostosowującej jego funkcjonowanie do uwarunkowań współczesnej cywilizacji. Odbywa się to jednak zawsze z poszanowaniem i utrzymaniem zabytkowego charakteru tego obszaru, pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Od lat prowadzone są prace rewaloryzujące: wymiana nawierzchni ulic, chodników, wprowadzenie dróg rowerowych, drobnych form architektury oraz nowej infrastruktury technicznej.

W projekcie przebiegu nowej tzw. „Trasy Krasińskiego”, związanej z planowaną budową mostu, zaprojektowano gigantyczny w swojej skali węzeł komunikacyjny, właściwy dla nowych rozwiązań komunikacyjnych obrzeży wielkich aglomeracji miejskich. Dalszy przebieg „Trasy Krasińskiego” na odcinku od Wisłostrady do placu Wilsona, z przewidywanym intensywnym ruchem samochodowym (2 pasy w każdym kierunku, w środku linia tramwajowa) spowoduje przecięcie w połowie obszaru Żoliborza Historycznego, degradując zabytkowy charakter całej dzielnicy.

Istnieje również realne zagrożenie konieczności zastosowania ekranów akustycznych wzdłuż przebiegu całej trasy, jeżeli po jej realizacji natężenie hałasu przekroczy dopuszczalne normy. Te współczesne formy wydzielenia i izolowania tras komunikacyjnych z intensywnym ruchem samochodowym nie mogą być stosowane na Żoliborzu, ponieważ spowodują całkowite zniszczenie zabytkowego charakteru tej dzielnicy.

Dyskutujmy i szukajmy właściwych rozwiązań komunikacyjnych dla Warszawy, które nie doprowadzą do zniszczenia wartości będących dziedzictwem naszej kultury, które otrzymaliśmy od jej twórców i mamy obowiązek przekazać następnym pokoleniom.

Maria Brukalska
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Warszawie w latach 1991-2000
Wiceprezes Stowarzyszenia Żoliborzan


Załącznik do decyzji o wpisie do rejestru zabytków
zespołu architektoniczno-budowlanego wraz z zielenią Osiedla WSM
- granice wpisu:

16 czerwca 2015

Głosuj na projekt nr 16!

Od 16 do 26 czerwca można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Zachęcamy do głosowania na przygotowany przez Stowarzyszenie Żoliborzan projekt nr 16: "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego". (link>>)

Proponujemy wyznaczenie na ul. Krasińskiego drogi dla rowerów na prawym pasie jezdni wzdłuż parku Żeromskiego oraz odtworzenie istniejącej niegdyś przy ulicy alei drzew.

Obecnie ulica Krasińskiego od placu Wilsona do ul. Czarnieckiego ma aż cztery pasy ruchu, ale przepustowość ulicy ograniczona jest do dwóch pasów, bo taka jest szerokość jezdni za skrzyżowaniem z ul. Czarnieckiego. Trzeci pas wykorzystany jest na parking dla autokarów, czwarty można więc przeznaczyć dla ruchu rowerowego. A przy okazji warto odtworzyć szpaler drzew wzdłuż ulicy – miejsca na chodniku jest wystarczająco dużo.

Teraz jest tak:
fot. Google Street View

4 puste pasy ruchu, a samochody i tak parkują na chodniku - asfalt i beton na szerokość 16 metrów, z czego 14 metrów dla samochodów, 2 metry dla pieszych, brak miejsca dla rowerów i zieleni.

Chcemy żeby było tak:
fot: link>>

fot. Google Street View

Jak w Nowym Jorku - chodnik tylko dla pieszych, miedzy chodnikiem a jezdnią drzewa, na jezdni droga dla rowerów, obok miejsce do parkowania, i jeszcze dwa pasy ruchu. To wszystko zmieści się na istniejącej ulicy, wystarczy ją trochę przeorganizować, mniej więcej w ten sposób:


Cały wniosek do budżetu partycypacyjnego można przeczytać tu: link>>. A jeśli komuś wydaje się dziwne sadzenie drzew przy parku - tak już kiedyś na Żoliborzu było:

fot. tygodnik "Stolica", 1964 r.

Na szerokiej ulicy Krasińskiego były 4 rzędy drzew, z czego jeden na chodniku wzdłuż parku. Z bliska taki szpaler drzew wzdłuż ogrodzenia parku mógłby wyglądać tak:
fot. Google Street View

Zupełnie jak w Paryżu.

Poza naszym projektem (nr 16) w głosowaniu ogólnodzielnicowym polecamy gorąco projekt stowarzyszenia Nowy Żoliborz: "Figle i psoty na placu Grunwaldzkim", czyli urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Broniewskiego i Matysiakówny. Dzięki temu plac Grunwaldzki, który od 90 lat jest placem tylko z nazwy, będzie mógł wreszcie zaistnieć jako przestrzeń miejska. Projekt ma numer 32 (czyli 16+16 ;) a z jego szczegółami można się zapoznać tu: link>>

Zasady głosowania

Głosować można od wtorku 16 czerwca do piątku 26 czerwca, najlepiej przez internet na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl (strona głosowania: link>>). System internetowy pomoże w głosowaniu i ostrzeże przed ewentualnymi błędami - ale jeśli ktoś bardzo chce głosować tradycyjnie, papierowo, to będzie można to zrobić w Urzędzie Dzielnicy, we wszystkich bibliotekach oraz w Pawilonie Kulturalnym na Sadach. 

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy - ale pod uwagę nie jest brane zameldowanie, tylko zamieszkanie w Warszawie. Dzielnicę, w której się głosuje, można wybrać: jeśli ktoś formalnie mieszka gdzie indziej, ale częściej przebywa na Żoliborzu i czuje się związany z naszą dzielnicą - może głosować na projekty żoliborskie. 

W głosowaniu ogólnożoliborskim są do wyboru 33 projekty, w tym nasz, numer 16. Ponadto, oprócz głosowania ogólnożoliborskiego, można głosować w jednym z czterech obszarów lokalnych, na które podzielona zostały dzielnica. Tu również można dowolnie wybrać obszar, w którym chce się zagłosować.

W głosowaniu możemy poprzeć dowolną liczbę projektów, ale ich łączny koszt nie może przekroczyć budżetu, który mamy do dyspozycji! W budżecie ogólnodzielnicowym jest to 545 tys. złotych, w budżetach lokalnych po 250 tys. złotych, i w tym limicie trzeba się zmieścić wybierając projekty w głosowaniu.

Zdecydowanie namawiamy do głosowania na infrastrukturę - bo o ile na finansowanie wydarzeń kulturalnych Urząd Dzielnicy ma środki i przy odrobinie starań można wsparcie finansowe uzyskać, o tyle gdy mieszkańcy chcą coś zmienić w infrastrukturze słyszą zazwyczaj "niedasię". 

Podsumowując - w głosowaniu ogólnodzielnicowym projekty nr 16 i 32, zachęcamy do głosowania!

12 maja 2015

Nowe drzewa w alei Wojska Polskiego pojawią się jesienią

Jesienią zeszłego roku Stowarzyszenie Żoliborzan zwróciło się do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o podjęcie współpracy przy ochronie i pielęgnacji drzew (link>>). Chcemy wesprzeć ZOM w działaniach na rzecz żoliborskiej zieleni i jednocześnie zapewnić społeczny nadzór nad pracami w alei Wojska Polskiego. 
Odpowiedź ZOM była bardzo pozytywna - nawiązaliśmy kontakt z inspektorem ochrony środowiska, oddelegowanym do nadzoru nad wykonywanymi pracami. Usychające klony w alei Wojska Polskiego zostały wycięte w grudniu, na ich miejscu jesienią posadzone zostaną platany. W międzyczasie zadbaliśmy, by firma wykonująca wycinki naprawiła trawnik, który uszkodzony został podczas prac ogrodniczych. 
Wystąpiliśmy też do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o jak najszybszą rewitalizację zieleni w alei Wojska Polskiego między placami Inwalidów i Grunwaldzkim. W kwietniu 2015 roku ZOM wykonał cięcia odmładzające i pielęgnacyjne w tym rejonie.
Podobny monitoring prac zieleniarskich prowadzimy po drugiej stronie placu Inwalidów (tam gdzie Targ Śniadaniowy). Nasi przedstawiciele wraz z urzędniczką z żoliborskiego Urzędu Dzielnicy, któremu podlega ten odcinek alei Wojska, dokonali inspekcji drzew przeznaczonych do wycinki. Drzewa chore zostały wycięte, a obecnie staramy się nadzorować proces nowych nasadzeń. 
Ponadto na bieżąco sprawdzamy stan sadzonek i młodych drzew posadzonych w naszej dzielnicy w ostatnich latach. 


10 marca 2015

Nasze projekty do budżetu partycypacyjnego 2016

Ruszyła kolejna edycja budżetu partycypacyjnego - w drugiej połowie czerwca wybierzemy projekty, które zostaną zrealizowane w 2016 roku. Stowarzyszenie Żoliborzan ponownie zgłosiło projekty przygotowane w zeszłym roku (link>>): 
- droga dla rowerów i aleja drzew na ul. Krasińskiego wzdłuż parku Żeromskiego,
- przejście dla pieszych na ul. Słowackiego przy Urzędzie Dzielnicy. 
Zasady budżetu partycypacyjnego nieco się zmieniły - oprócz puli środków ogólnodzielnicowych są do dyspozycji budżety lokalne, a na projekty ogólnodzielnicowe i lokalne będziemy głosować osobno. Do budżetu ogólnodzielnicowego Stowarzyszenie zgłosiło 

1. Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego

Ten projekt rok temu poparło 1341 osób, do realizacji zabrakło zaledwie 6 głosów! Proponujemy więc ponownie - na jednym z czterech pasów ruchu ulicy Krasińskiego od placu Wilsona do Czarnieckiego wyznaczyć drogę dla rowerów oraz odtworzyć istniejącą tam kiedyś aleję drzew. 

fot. tygodnik "Stolica"

Dalej w stronę Wisłostrady rowerzyści mogliby jechać po istniejącym asfaltowym chodniku wzdłuż ulicy Krasińskiego - miejsca jest dość, pieszych niewielu, wystarczy postawić odpowiednie znaki i gotowe. 


Szczegóły - na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

Krótko mówiąc - teraz jest tak: 

fot. Google Street View

Chcielibyśmy, żeby było tak: 

fot: link>>

fot. Google Street View

Jak w Nowym Jorku. Albo jak w Paryżu - aleja przy parku: 

fot. Google Street View

Natomiast do budżetu lokalnego w obszarze Żoliborza Oficerskiego, Urzędniczego i WSM Stowarzyszenie zgłosiło 

2. Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe

W zeszłym roku urzędnicy bezpodstawnie nie dopuścili tego projektu do głosowania, liczymy że po reprymendzie (link>>) w tym roku będzie inaczej. 
Na ulicy Słowackiego trzeba przede wszystkim wyznaczyć przejście dla pieszych przed Urzędem Dzielnicy. O tym, jak idiotyczne jest zmuszanie mieszkańców do biegania przejściem podziemnym w centrum dzielnicy wiadomo od dawna (link>>, link>>), a o tym, że żoliborzanie potrzebują tego przejścia, każdy mógł się przekonać trzy lata temu, gdy pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 1100 osób. Urzędnicy pozostali głusi na argumenty, proponujemy zatem realizację przejścia z budżetu partycypacyjnego, ze środków, o których rozdysponowaniu zdecydują sami mieszkańcy.
Przy okazji można poprawić przestrzeń ulicy Słowackiego. Przed Urzędem Dzielnicy jezdnia ma tam cztery pasy ruchu, z czego wykorzystywane są tylko dwa. W stronę placu Wilsona ulica Słowackiego aż do Suzina ma jeden pas ruchu - czyli taka jest przepustowość ulicy, dodatkowy pas od Suzina do Toeplitza nic tu nie zmienia (jeśli ktoś nie wierzy, może zapytać pierwszego z brzegu hydraulika, czy przepustowość rury określa jej fragment najwęższy czy najszerszy). W stronę Hali Marymonckiej ulica Słowackiego ma dwa pasy, ale ruch w tym kierunku (w szczycie popołudniowym) jest mniejszy, niż na jednym pasie w kierunku placu Wilsona (w szczycie porannym, wg danych ZDM) - więc tu też samochody zmieszczą się na jednym pasie.
Dzięki przeznaczeniu dla ruchu po jednym pasie w każdym kierunku, zyskujemy:
- bezpieczne przejście przed Urzędem Dzielnicy
- miejsce na wyznaczenie pasów rowerowych na istniejącej jezdni (zamiast niespełniającej standardów pseudościeżki po stronie WSM)
- 20 nowych miejsc postojowych przy Feniksie
- dodatkowe przejście dla pieszych przy Szczepanowskiego (tam gdzie teraz jest tylko przejście przez tory).

Szczegóły projektu na poniższej mapce, a cały wniosek można przeczytać tu (link>>). Koszt zmian to zaledwie 95 tys. zł., czyli 6% budżetu partycypacyjnego, niecały 1 promil budżetu dzielnicy. Nawiasem mówiąc na Słowackiego można by wyznaczyć przynajmniej 70 nowych miejsc postojowych, ale koszty byłyby wyraźnie wyższe - więc odłożyliśmy to do kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego.


O rozwój Żoliborza i poprawę warunków życia mieszkańców

Oba nasze projekty dotyczą przestrzeni publicznej - chcemy wprowadzić parę znaczących, ale tanich poprawek, żeby wspólna przestrzeń, w której toczy się społeczne życie Żoliborza, była bardziej bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców.
90 lat temu budowany wtedy Żoliborz był dzielnicą na wskroś nowoczesną, w której młodzi architekci realizowali odważne idee płynące z Zachodu. Zamiast wielopiętrowych kamienic z bogatym wystrojem od frontu i ciemną studnią podwórka z tyłu, na Żoliborzu powstawały proste, modernistyczne budynki zatopione w zieleni, w których mieszkania były jasne i słoneczne. Nie była to sztuka dla sztuki, zasady wcielane w życie przez awangardowych architektów i urbanistów były opracowane z myślą o człowieku, miały za cel zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia.
Jak wszyscy dobrze wiemy, sprawdziło się to doskonale - mimo upływu niemal 100 lat, Żoliborz nadal jest dzielnicą wspaniałą, w której żyje się wyśmienicie.
Do tych tradycji żoliborskich chcielibyśmy nawiązać i poprawić przestrzeń wspólną tam, gdzie została zepsuta w latach 60. i 70. W tamtych latach przestrzenie publiczne projektowano z myślą nie o człowieku, tylko o samochodach - żeby zmieścić ich więcej, byle szybciej przejechać. W krótkim czasie okazało się, że to błąd. Zamiana miejskich ulic w trasy szybkiego ruchu oraz skwerów w parkingi przynosi tyle skutków ubocznych (korki, hałas, zanieczyszczenie powietrza), że w szybko przeważają one nad korzyściami.
W krajach zachodnich już dawno powrócono do tworzenia przestrzeni dla ludzi, nie dla samochodów. Przykładów można podać mnóstwo, najnowsze inspiracje płyną z Paryża, gdzie w ostatnich latach:
- zamknięto bezkolizyjne trasy szybkiego ruchu wzdłuż Sekwany, żeby umożliwić dojście do rzeki (na jednym brzegu zlikwidowano jezdnię całkowicie, na drugim ulica pozostała, ale zbudowano przejścia dla pieszych)
- wprowadzono kilkanaście stref Tempo 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h, pierwszeństwo dla pieszych i rowerzystów itp.)
- przebudowano Place de la République - olbrzymia przestrzeń przeznaczona do tej pory dla samochodów zwrócona została pieszym.


Plac Republiki przed zmianami


Plac Republiki po zmianach
Plac Republiki przed i po zmianach (fot: link>>)

W Warszawie, która jest w czołówce zakorkowanych miast Europy (mimo że tylu tak szerokich ulic nie ma nigdzie poza Moskwą), w której wskaźniki zanieczyszczenia powietrza i liczba śmiertelnych wypadków na drogach są dużo wyższe niż w stolicach zachodnich - takie pomysły to cały czas nowość, nie mieszcząca się w głowach urzędników i kierowców. Żoliborz znów ma szansę być w awangardzie i pokazać, jak powinna wyglądać przestrzeń przyjazna mieszkańcom według nowoczesnych (ale sprawdzonych) pomysłów z Europy. 
W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego żoliborzanie wybrali m. in. zwężenie ulicy Krasińskiego i wytyczenie pasa ruchu dla rowerów kosztem miejsca dla samochodów oraz urządzenie dwóch nowych parków. Liczymy, że podobne projekty wygrają również i w tym roku. 

Spotkanie Stowarzysz​enia Żoliborzan

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan, które odbędzie się w czwartek 12 marca o godz. 18:00 w kawiarni Fortu Sokolnickiego. 

5 lutego 2015

Spotkanie Stowarzysz​enia Żoliborzan

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan, które odbędzie się we wtorek 10 lutego o godz. 18:00 w kawiarni Fortu Sokolnickiego. 
Będziemy rozmawiać o budżecie partycypacyjnym i zbierać podpisy pod projektami - zapraszamy więc wnioskodawców z projektami wartymi poparcia oraz wszystkich, którzy chcieliby poprzeć swoim podpisem projekty przygotowane przez członków Stowarzyszenia.