12 maja 2015

Nowe drzewa w alei Wojska Polskiego pojawią się jesienią

Jesienią zeszłego roku Stowarzyszenie Żoliborzan zwróciło się do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o podjęcie współpracy przy ochronie i pielęgnacji drzew (link>>). Chcemy wesprzeć ZOM w działaniach na rzecz żoliborskiej zieleni i jednocześnie zapewnić społeczny nadzór nad pracami w alei Wojska Polskiego. 
Odpowiedź ZOM była bardzo pozytywna - nawiązaliśmy kontakt z inspektorem ochrony środowiska, oddelegowanym do nadzoru nad wykonywanymi pracami. Usychające klony w alei Wojska Polskiego zostały wycięte w grudniu, na ich miejscu jesienią posadzone zostaną platany. W międzyczasie zadbaliśmy, by firma wykonująca wycinki naprawiła trawnik, który uszkodzony został podczas prac ogrodniczych. 
Wystąpiliśmy też do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o jak najszybszą rewitalizację zieleni w alei Wojska Polskiego między placami Inwalidów i Grunwaldzkim. W kwietniu 2015 roku ZOM wykonał cięcia odmładzające i pielęgnacyjne w tym rejonie.
Podobny monitoring prac zieleniarskich prowadzimy po drugiej stronie placu Inwalidów (tam gdzie Targ Śniadaniowy). Nasi przedstawiciele wraz z urzędniczką z żoliborskiego Urzędu Dzielnicy, któremu podlega ten odcinek alei Wojska, dokonali inspekcji drzew przeznaczonych do wycinki. Drzewa chore zostały wycięte, a obecnie staramy się nadzorować proces nowych nasadzeń. 
Ponadto na bieżąco sprawdzamy stan sadzonek i młodych drzew posadzonych w naszej dzielnicy w ostatnich latach.