18 sierpnia 2014

Reklamy na teatrze Komedia

Zwróciliśmy się do Teatru Komedia z uprzejmą prośbą  o zdemontowanie reklam na budynku teatru i w jego otoczeniu.

Społeczny Dom Kultury i teatr Komedia to zabytek, chroniony potrójnym wpisem do rejestru zabytków - jako budynek, jako część układu urbanistycznego osiedla WSM i jako część układu urbanistycznego Żoliborza Historycznego. W opinii Stowarzyszenia Żoliborzan na zabytku nie powinno być reklam, a ponieważ naszą opinię podziela miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wystosowaliśmy odpowiednie pismo (link>>).

Parę miesięcy temu do podobnej prośby Stowarzyszenia pozytywnie ustosunkowała się firma Orange (szczegóły: link>>), liczymy że teraz będzie podobnie.
4 sierpnia 2014

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Żoliborzan działa na rzecz rozwoju Żoliborza, poprawy warunków życia jego mieszkańców, ochrony wartości zabytkowych i przyrodniczych Żoliborza oraz utrwalenia patriotycznych i społecznych tradycji naszej dzielnicy.

Stowarzyszenie Żoliborzan jest organizacją społeczną, apolityczną, nawiązującą do aktywności przedwojennego Stowarzyszenia Żoliborzan, działającego latach (1927)1933-1939.

Działania Stowarzyszenia:

1. Inicjatywy i interwencje w aktualnych sprawach Żoliborza.
Stowarzyszenie interesuje się wszystkimi aktualnymi problemami Żoliborza, a wiec stanem bezpieczeństwa, komunikacji, utrzymaniem dróg i zieleni, funkcjonowaniem urzędów, szkół itp. Stowarzyszenie przygotowuje w tych sprawach propozycje i wnioski do odpowiednich władz i instytucji.

2. Propozycje, postulaty i opinie dotyczące przyszłości i rozwoju Żoliborza
Plany zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów sieci komunikacyjnej i zieleni, plany rozwojowe dotyczące oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu, opieki społecznej itp. - w tych sprawach Stowarzyszenie przedstawia własne postulaty i opiniuje propozycje Urzędu Miasta i Dzielnicy.

3. Działalność w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego
Stowarzyszenie organizuje spotkania, akcje społeczne i inne imprezy dla mieszkańców dzielnicy oraz wspiera działania społeczne i kulturalne organizowane przez inne instytucje.

4. Utrwalanie historii Żoliborza
Stowarzyszenie organizuje i popiera działania mające na celu utrwalenie historii Żoliborza: opracowania o historii Żoliborza, opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz obiektami historycznymi. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o przedwojennych założeniach urbanistycznych i społecznych dzielnicy. Stowarzyszenie dąży do utworzenia archiwum historycznego Żoliborza. 

Zarząd Stowarzyszenia
Antoni Ożyński - Prezes
Maria Brukalska - Wiceprezes
Anna Kołodziejska - Skarbnik
Michał Rapacki - Sekretarz
Igor Bąkowski
Katarzyna Świątkiewicz
Jolanta Zjawińska

Kontakt:
zoliborzanie@gmail.com
tel. 601 963 173
adres do korespondencji:
Bąkowski Kancelaria Radcowska
ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4
01-541 Warszawa