18 sierpnia 2014

Reklamy na teatrze Komedia

Zwróciliśmy się do Teatru Komedia z uprzejmą prośbą  o zdemontowanie reklam na budynku teatru i w jego otoczeniu.

Społeczny Dom Kultury i teatr Komedia to zabytek, chroniony potrójnym wpisem do rejestru zabytków - jako budynek, jako część układu urbanistycznego osiedla WSM i jako część układu urbanistycznego Żoliborza Historycznego. W opinii Stowarzyszenia Żoliborzan na zabytku nie powinno być reklam, a ponieważ naszą opinię podziela miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wystosowaliśmy odpowiednie pismo (link>>).

Parę miesięcy temu do podobnej prośby Stowarzyszenia pozytywnie ustosunkowała się firma Orange (szczegóły: link>>), liczymy że teraz będzie podobnie.