11 listopada 2014

W obronie zieleni

Jednym z głównych celów i zadań Stowarzyszenia Żoliborzan jest ochrona zieleni. Nasza dzielnica jest w o tyle dobrej sytuacji, że zieleń na wpisanym do rejestru zabytków obszarze Żoliborza Historycznego znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Stowarzyszenie Żoliborzan aktywnie współpracuje z urzędem konserwatorskim, biorąc udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w komisjach, powoływanych każdorazowo przez konserwatora zabytków w celu oceny stanu drzewa, którego dotyczy wniosek o wycinkę. Najczęściej wnioski nie budzą wątpliwości - administratorzy terenu zazwyczaj chcą wyciąć drzewa zamierające lub uschnięte. Jednak od czasu do czasu trafia się wniosek nieuzasadniony – zdarzają się niestety sytuacje, że jedynym powodem próby usunięcia drzewa jest chęć powiększenia parkingu lub niechęć do jesiennego zamiatania liści. Dzięki działaniom Stowarzyszenia zdrowe drzewa na Żoliborzu są chronione przed bezmyślną wycinką. 

W tym roku sprawą szczególnie istotną stała się kwestia alei Wojska Polskiego. Klony, których cztery rzędy decydują o wyjątkowości przestrzeni tej żoliborskiej ulicy, dożywają swoich dni. Od kilku lat urzędnicy zarządzający ulicą (na zachód od placu Inwalidów: Zarząd Oczyszczania Miasta, między placem a Cytadelą: Urząd Dzielnicy) systematycznie usuwają zamierające drzewa zastępując je platanami. Takie działanie daje szansę na uchronienie alei Wojska Polskiego przed jednoczesną wycinką wszystkich starych drzew, co drastycznie zmieniłoby charakter ulicy. 
Niestety drzewa w alei Wojska są w coraz gorszym stanie. Wiosną tego roku urzędnicy nie zdążyli z wycinką uschniętego drzewa - gdy konserwator zabytków rozpatrywał wniosek ZOM-u o wycinkę, drzewo powalił wiatr, konar spadł na przejeżdżający samochód (link>> link>>). Po kolejnym takim przypadku ZOM zmienił dotychczasową praktykę i złożył wniosek o jednorazową wycinkę 17 drzew w zarządzanej przez siebie części alei Wojska Polskiego. 
Stowarzyszenie Żoliborzan bierze udział w tym postępowaniu. Byliśmy obecni na oględzinach drzew, kontrolowaliśmy dokumenty, które powstały w trakcie postępowania, wnioskowaliśmy o powołanie eksperta, który oceniłby stan drzew przeznaczonych do wycinki. 
Obecnie sprawa jest na etapie decyzji konserwatora zabytków – na podstawie ekspertyzy prof. Marka Siewniaka konserwator prawdopodobnie zatwierdzi wycinkę wszystkich 17 drzew. Stowarzyszenie Żoliborzan, po przeanalizowaniu ekspertyzy i innych materiałów, ma zdanie odmienne. W naszej opinii przynajmniej część drzew można jeszcze zachować, zabezpieczając je podporami, olinowaniem lub poprawiając ich statykę odpowiednim podcięciem gałęzi. W tym tygodniu skierowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pismo do konserwatora zabytków (link>>). 

Działania Stowarzyszenia Żoliborzan w dziedzinie ochrony zieleni są może mało spektakularne (za to dość pracochłonne), ale niewątpliwie ważne i potrzebne. Zachęcamy do kontaktu osoby, które chciałyby wesprzeć Stowarzyszenie w tych działaniach - czy to na terenie opisanej wyżej alei Wojska Polskiego, czy też w innych rejonach Żoliborza.