4 grudnia 2014

Zadbajmy o aleję Wojska Polskiego

Niestety, nie udało się uratować 17 drzew w alei Wojska Polskiego, które Zarząd Oczyszczania Miasta (zajmujący się zielenią na odcinku od placu Inwalidów do placu Grunwaldzkiego) wytypował do wycinki w tym roku (pisaliśmy o tym miesiąc temu: link>>). Opinia dendrologa przygotowana na zlecenie Konserwatora Zabytków była jednoznaczna i potwierdzała wniosek ZOM. My co prawda mieliśmy początkowo wątpliwości, ale zostały one rozwiane po konsultacjach z innymi specjalistami. Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na wycinkę, nakazując jednocześnie zastąpienie wyciętych klonów srebrzystych platanami (w pasie zieleni między jezdniami) i klonami kulistymi (wzdłuż budynków), drzewa zostaną wycięte do końca grudnia: link>> 
W związku w tym postanowiliśmy lepiej zadbać o aleję Wojska Polskiego - Stowarzyszenie Żoliborzan zwróciło się do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o podjęcie współpracy przy ochronie i pielęgnacji drzew (link>>). Chcemy wesprzeć ZOM w działaniach na rzecz żoliborskiej zieleni i jednocześnie zapewnić społeczny nadzór nad pracami w alei Wojska Polskiego. 
Przy sadzeniu nowych drzew zależy nam, aby: 
a) wybrane zostały zdrowe i dorodne drzewa-sadzonki,
b) miejsca nasadzeń zostały odpowiednio wyznaczone (pokrywały się z aktualnym rytmem i osią kompozycyjną rosnących drzew),
c) doły i podłoże do nasadzeń zostały odpowiednio przygotowane (odpowiednia głębokość dołów, dobrana ziemia oraz nawozy),
d) zastosowano odpowiednią i stałą pielęgnację po nasadzeniu (podlewanie, nawożenie, ochrona i zabezpieczenie przed solą stosowaną w zimie do rozpuszczania śniegu i lodu na jezdniach, ochrona przed uszkodzeniem przez maszyny do koszenia trawy). 
Stare drzewa w alei Wojska Polskiego wymagają z kolei cięć pielęgnacyjnych i regeneracyjnych, a zimą także ochrony przed solą. 
Liczymy na współpracę z Zarządem Oczyszczania Miasta i niezmiennie zachęcamy do kontaktu osoby, które chciałyby wesprzeć Stowarzyszenie w tych działaniach.