15 października 2018

Głosuj na członków Stowarzyszenia Żoliborzan!

W niedzielę wybory samorządowe, polecamy uwadze kandydatów-członków Stowarzyszenia Żoliborzan. 

Z naszego Stowarzyszenia w wyborach do Rady Dzielnicy startują:
Okręg 2 (WSM, Sady Żoliborskie i Serek Żoliborski):
- Donata Rapacka, lista nr 23 Miasto Jest Nasze – Koalicja Dla Żoliborza, miejsce 1
Okręg 3 (Zatrasie, Rudawka i Żoliborz Południowy):
- Bartosz Kałuża, lista nr 4 Koalicja Obywatelska, miejsce 4
- Wiktor Zając, lista nr 10 Prawo i Sprawiedliwość, miejsce 2
- Jolanta Zjawińska, lista nr 4 Koalicja Obywatelska, miejsce 1

W tegorocznych wyborach Stowarzyszenie Żoliborzan wsparło inicjatywę licznych żoliborskich organizacji pozarządowych, które wystawiły wspólną listę wyborczą pod hasłem Koalicja Dla Żoliborza. W okręgach 1 (Żoliborz Dziennikarski, Marymont i Potok) oraz 4 (Żoliborz Urzędniczy i Oficerski) zachęcamy do głosowania na kandydatów Miasto Jest Nasze – Koalicja Dla Żoliborza. Polecamy również program wyborczy Koalicji Dla Żoliborza: link>>

Poniżej publikujemy prezentacje nadesłane przez kandydatów-członków Stowarzyszenia Żoliborzan. Namawiamy do poparcia ich w nadchodzących wyborach.

Donata Rapacka
Okręg nr 2 (WSM, Sady Żoliborskie i Serek), lista MJN – Koalicja Dla Żoliborza (nr 23) miejsce 1
Jedna z najaktywniejszych osób w Stowarzyszeniu Żoliborzan, od ośmiu lat radna dzielnicy, obecnie z ra­mienia klubu Żoliborz Demokratyczny. Kieruje pra­cami dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego, w której zajmuje się tematami ważnymi dla Stowarzyszenia: ochroną zabytków, współpracą z konser­watorem, planowaniem przestrzennym i przyjazną przestrzenią. Pracuje również w Komisji Kultury i Ochrony Środowiska. Zajmuje się też infrastrukturą, bezpieczeństwem i edukacją oraz wszystkim, co jest ważne dla mieszkańców dzielnicy.
Kiedyś protestowała przeciwko zalewowi banków na placu Wilsona (akcja Plac Bankowy), dziś zaangażowana w wiele sztandarowych działań Stowarzyszenia: np. walkę o niesolenie żoliborskich ulic i o przejście dla pieszych przy Urzędzie Dzielnicy (jest to zwycięski projekt Stowarzyszenia Żoliborzan w budżecie partycypacyjnym z 2017 roku – obecnie po wszystkich uzgodnieniach czeka na realizację), a także w działania na rzecz pozostawienia ulicy Stanisława Tołwińskiego.
Razem z innymi członkami Stowarzyszenia Żoliborzan prowadzi na facebooku profil Plac Wil­sona.
Mieszkanka starego WSM-u, entuzjastka spółdzielczego Żoliborza, promotorka dobrej modernistycznej architektury powojennej. Zwolenniczka przeprowadzania szerokich konsultacji społecznych.
Z wykształcenia pedagog społeczny z usposobienia niespokojny duch. Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.
Obecnie zajmuje się zapisywaniem historii mówionej Żoliborza.

Bartosz Kałuża
Okręg nr 3 (Zatrasie, Rudawka, Żoliborz Południowy), lista Koalicji
Obywatelskiej (nr 4), miejsce 4
Witam, urodziłem się w 1996 roku w Warszawie, od początku swego życia jestem związany z naszą ukochaną dzielnicą. Na Żoliborzu ukończyłem szkołę podstawową na ulicy Mścisławskiej oraz gimnazjum na Filareckiej. Mieszkam na VIII kolonii WSM.
Moją pasją są: historia, karate, dziennikarstwo i działalność społeczna. Od zdania matury angażuję się w życie naszej lokalnej społeczności, między innym poprzez regularne uczęszczanie na komisje i sesje Rady Dzielnicy. Jestem studentem UW oraz członkiem partii Nowoczesna, jak i wielu lokalnych stowarzyszeń, takich jak: Stowarzyszenie Żoliborzan, Żoliborz Demokratyczny czy Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Część z Państwa może mnie znać z mo­jej działalności dziennikarskiej, w ramach której prowadzę bloga informacyjnego Żoliborski Obser­wator, którego artykuły ukazują się w Informatorze Żoliborza. Bardzo interesuję się historią żoliborskiego klubu RKS Marymont i od początku wspieram me­dialnie jego reaktywowaną w 2016 sekcję piłkarską.
Byłem wolontariuszem WOŚP, „Akcji Żonkile” oraz akcji „Wolność Łączy”, organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W minionym roku mój projekt w budżecie partycypacyjnym uzyskał popar­cie mieszkańców. Działalność radnego traktuję jako służbę dla społeczeństwa i Państwa. Od zawsze intere­suje mnie samorząd oraz praca na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców. Jestem liberałem ponieważ cenię sobie wolność jednostki.
W zbliżających się wyborach zachęcam do postawienia na młodych.

Wiktor Zając
Okręg nr 3, lista PiS (nr 10), miejsce 2
Od urodzenia z kilkuletnią przerwą mieszkam na Żoliborzu. Interesuje mnie nasza dzielnica we wszystkich jej aspektach. W Stowarzysze­niu Żoliborzan jestem od 2014 r. W 2016 r. udało mi się z grupą mieszkańców założyć Stowarzyszenie Zatrasie, którego jestem obecnie prezesem. Wspólnie doprowadziliśmy do ujęcia układu urbanistycznego Osiedla WSM Zatrasie do gminnej ewidencji zabyt­ków, gdyż uznaliśmy że osiedle to jest wartościowym miejscem na mapie Żoliborza, które warto chronić, podobnie zresztą Serek Żoliborski. Udało mi się zlikwidować wiele billboardów.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ra­zem z innymi społecznikami udało się nam wspólnie wpisać do rejestru rzeźbę św. Józefa z Dzieciątkiem z 1929 r., która znajduje się przy ul. Jasnodworskiej. Byłem inicjatorem upamiętnienia arch. Barbary i Stanisława Brukalskich. Innym moim pomysłem było nadanie historycznej nazwy ul. Lubranieckiej, która do II wojny światowej znajdowała się w nieistniejącym zespole Kolonii im. Kościuszki.
Składałem wiele projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na terenie Zatrasia, jak również Nowego Żoliborza. Byłem członkiem Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.
Od 2017 r. jestem członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, a od 2018 r. pełnię obowiązki sekretarza. Ponadto jestem członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kul­turowego.
Przejmując obowiązki radnego zamierzam zająć się ładem przestrzennym, infrastrukturą, ochroną dziedzictwa kulturowego i ochroną środowiska.

Jolanta Zjawińska
Okręg nr 3, lista Koalicji Obywatelskiej (nr 4), miejsce 1
Z Wami, dla Was.
Jolanta Zjawińska, warsza­wianka o powstańczych trady­cjach, neofilolożka, działaczka społeczna i aktywistka miejs­ka. Nauczycielka, prekursorka wymian językowych. Współtwórczyni polskiej oświaty niezależnej, współzałożycielka I Społecznego LO „Bednarska”.
Członkini zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan. Działa również w kilku innych organizacjach pozarządowych. Jest członkinią Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego i Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Lokalowej.
Autorka wystawy „Budowa Parku Żeromskiego”. Inicjatorka i realizatorka wydarzeń sąsiedzkich, kultur­alnych i społecznych na Żoliborzu, m. in. żoliborskiego poloneza, Dni Sąsiada, gwiazdek podwórkowych, spotkań świątecznych, konkursu „Warszawa w kwiatach”, kotylionów na Dzień Niepodległości, petycji w/s wymiany chodników przy ul. Potockiej, Bytom­skiej i al. Wojska Polskiego.
Uczestniczka mostowego „okrągłego stołu” i au­torka listu otwartego środowisk twórczych do Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie mostu Krasińskiego.
Przewodnicząca koła Nowoczesna Warszawa-Żoliborz. Autorka stanowisk Nowoczesnej w/s mostu Krasińskiego, budowy podziemnego parkingu, przy­wrócenia placowi Wilsona miejskiego charakteru, wstrzymania budowy wieżowca na granicy parku Kaskada.
Miłośniczka i propagatorka roweru miejskiego jako środka komunikacji.
Nowoczesna kobieta – kompetentna, pracowita, konsekwentna.
https://nzoliborz.pl/1600,wzorowa-sasiadka.html
https://www.facebook.com/jolanta.zjawinska
https://www.facebook.com/jolantamariazjawinska