"Nasz Żoliborz" nr 18

"Nasz Żoliborz" nr 18, grudzień 2015
Cały numer w pdf:


Spis treści:
·        Stowarzyszenie Żoliborzan:
·        Z historii Żoliborza:
·        Żoliborskie wspomnienia:
·        Żoliborz dziś:
·        Felieton żoliborski


„Nasz Żoliborz” – pismo Stowarzyszenia Żoliborzan
Redakcja: Michał Rapacki
Korekta: Katarzyna Świątkiewicz
Konsultacja graficzna i skład: Jan Malinowski
Druk: Arwil. Drukarnia i wydawnictwo
Nakład: 4000 egzemplarzy