"Nasz Żoliborz" nr 17

"Nasz Żoliborz" nr 17, październik 2014
Cały numer w pdf:

Spis treści:
·        Stowarzyszenie Żoliborzan:
·        Z historii Żoliborza:
·        Wybory samorządowe:
·        Z historii Żoliborza:
·        Żoliborz dziś:
·        Felieton żoliborski:
·        Rymy żoliborskie:


„Nasz Żoliborz” – pismo Stowarzyszenia Żoliborzan
Redakcja: Michał Rapacki, Monika Libicka, Antoni Ożyński, Marek Rapacki
Korekta: Katarzyna Świątkiewicz
Konsultacja graficzna i skład: Jan Malinowski
Druk: Arwil. Drukarnia i wydawnictwo
Nakład: 4000 egzemplarzy